Zásady ochrany osobních údajů

Prohlašujeme, že veškeré naše interní postupy týkající se zpracování vašich osobních údajů probíhají v naší společnosti v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů a jsou zároveň plně v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme?

Společnost NOVA LIFT s. r. o., IČ 25907654 shromažďuje především následující údaje:

Cookies

Naše stránky pracují převážně se základními cookies, které jsou nutné pro provoz a fungování webových stránek. Zajišťují například zabezpečení stránek nebo funkci navigace. V současné době také probíhá na webových stránkách společnosti cílená reklamní kampaň. Všichni významní provozovatelé reklamních systémů (Google, Seznam, Facebook, Adform, …) deklarují, že jsou všechny jejich reklamní systémy plně v souladu s novým nařízením GDPR. Tato kampaň zajišťuje, že zobrazená reklama je vybírána na základě chování jednotlivých uživatelů na internetu.

Databáze obchodních partnerů

Uchováváme data všech společností, se kterými máme smluvní vztah o poskytování služeb nebo o zákaznících, kteří u nás nakoupili zboží nebo službu. Všechna data, která o Vás uchováváme, jako jsou jméno firmy, adresa sídla firmy, IČ, jméno, příjmení, telefon a e-mail kontaktní osoby, uchováváme pouze pro potřeby plnění smluvního vztahu, oprávněného zájmu souvisejícího s obchodní činností nebo z jiných důvodů definovaných právními předpisy.

Databáze zákazníků přihlášená k odběru obchodních sdělení a novinek (newsletter)

Tato databáze obsahuje výhradně kontaktní údaje osob, které se dobrovolně na základě uděleného souhlasu přihlásily k odběru novinek a/nebo obchodních sdělení. Každý zákazník, který udělil souhlas, má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat a z databáze bude vyřazen.

Jaká máte práva?

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte jako subjekt údajů právo na:

Informace: o tom, jaké údaje o Vás naše firma zpracovává, v jakém rozsahu a za jakým účelem.

Opravu: v případě, že nás upozorníte na chybné údaje, je i v našem zájmu tyto neprodleně opravit

Výmaz: každý má právo na výmaz takových údajů, které byly uděleny na základě souhlasu, kterým pominul oprávněný důvod zpracování nebo takových, které byly zpracovány v rozporu s obecným nařízením GDPR. Naopak správce není oprávněn vymazat takové údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků, jsou nutné pro splnění právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních kroků.

Omezené zpracování: pokud popřete správnost údajů a chce zpracování pozastavit do doby, než zajistíme opravu těchto údajů nebo v případě, že vznesete námitku proti zpracování.

Vznést námitku: pokud se domníváte, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad právem zachování Vašeho soukromí

Přenositelnost: poskytneme Vám vaše osobní údaje ve strukturované, strojově čitelné podobě, v případě, že byly splněny všechny podmínky pro zajištění přenositelnosti dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Pokud se chcete dozvědět více o zpracování osobních údajů v naší společnosti nebo chcete využít některého z Vašich výše jmenovaných práv je Vám k dispozici mailová adresa: novalift@novalift.cz. Můžete se také dostavit osobně na adresu sídla, kde  můžete také osobně podat žádost k naplnění Vašich práv.