Pravidelné prohlídky a zkoušky

1. Provozní prohlídka

Prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu.

Druh výtahuLhůty provádění PP v týdnech
Výtahy určené k dopravě osob nebo nákladů2
Malé nákladní výtahy4

2. Odborná prohlídka

Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu zkušebním technikem za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace a způsobilosti řidiče výtahu.

Druh výtahuLhůty provádění OP v měsících
Kategorie I.
Výtahy uvedené do provozu po 1.1.1993
Kategorie II.
Výtahy uvedené
do provozu před 1.1.1993
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti32
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti43
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy66

3. Odborná zkouška

Zkouška výtahu prováděná zkušebním technikem v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik.

Druh výtahuLhůty provádění OZ v letech
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů3
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy6

4. Inspekční prohlídka

Posouzení technického stavu výtahu Inspekčním orgánem za účelem identifikace a posouzení úrovně provozních rizik a stanovení odpovídajících konstrukčních nápravných opatření vedoucí k odstranění provozních rizik.

Termín IProky
Uvedení do provozu9
následně6