Nabídka výtahů

Náš výtah, správný tah

Firma NOVA LIFT Vám dodá výtah dle vašich představ. Vyrábíme a dodáváme široký sortiment výtahů od osobních po malé nákladní. Zaměřujeme se nejen na kvalitní a komfortní jízdu, ale i na energetickou úspornost celého zařízení.

Výtahy

Dodávané výtahy jsou navrženy dle ČSN EN 81-20 ED.2, ČSN EN 82-1 +A3 dal., odpovídají nař. vl. č. 122/2016 Sb. a jsou uváděny na trh dle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění. Pracovníci obchodního oddělení vám doporučí nejvhodnější výtah, který bude splňovat kapacitní a obslužné vlastnosti pro danou budovu.

Nejmodernějším trendem jsou naše výtahy bez strojovny, které jsou vyvinuty do budov kde není výtahová strojovna. Úsporný bezpřevodový stroj s permanentními magnety je umístěn v hlavě šachty. Výtahový stroj je řízen frekvenčním měničem k dosažení co největšího komfortu jízdy s plynulým rozjezdem a zastavení.

Propracovaný vzhled výtahové kabiny doplňuje atmosféru vaší jízdy.

Základní informace

Dodávané výtahy:

  • druhu pohonu – elektrické (trakční, bubnové, řetězové), hydraulické (s přímým, s nepřímým pístem), pneumatické
  • konstrukčním uspořádání – se strojovnou (nad šachtou, vedle šachty), bez strojovny
  • druhu řízení výtahu – sběrné, skupinové, s řidičem
  • konstrukčním provedení – pro běžné použití, pro zajištění přístupnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace, odolné proti vandalům, požární, evakuační.

Dodávané výtahy