Průmyslové plošiny

Použití plošin

Svislé zdvihací plošiny (zdvihací stoly) mají široké využití v průmyslu k dopravě materiálu mezi různými výškovými úrovněmi bez dopravy osob. Vyrábíme plošiny o nosnosti od 100 kg až 10 0000 kg.

Plošiny jsou dodávané v základním provedení

  • rám plošiny (kabina)
  • elektrohydraulický obvod (agregát, píst, hadice)
  • elektrorozvaděč
  • ovládače
  • dveře (sekční průmyslové, výtahového typu)

Technický popis nůžkové hydraulické plošiny

Nákladní nůžková plošina je tvořena stolem plošiny, dolním rámem, nůžkovým mechanismem a pohonnou jednotkou, tvořenou hydraulickým agregátem a přímočarým hydromotorem. Rámy nůžkového mechanismu jsou svařeny s ocelových profilů a umožňují výkyv a pojíždění celého mechanismu. Stůl plošiny je pokryt plechem. Dolní rám je uzpůsoben ke kotvení do podlahy kotevní jímky. Nůžkový mechanismus je jednoduchý, svařený z válcovaných plochých tyčí a tenkostěnných profilů. Jednotlivá ramena jsou spolu spojena čepy, které jsou kluzně uloženy v samomazných pouzdrech. Pohon je tvořen elektrohydraulickým agregátem, přímočarým hydromotorem opatřeným hydrostatickým zámkem, hadicovým rozvodem, nastavovacími a ovládacími prvky.

Technický popis svislé hydraulické plošiny

Plošina je tvořena ocelovým rámem s podlahou pokrytou rýhovaným plechem. Vedení plošiny je provedeno v tuhých vodítkách upevněných na konzolách do zdiva šachty nebo přivařených na ocelovou konstrukci. Pohon plošiny je elektrohydraulický s dvěma nebo jedním pístem.

Bezpečnost

Bezpečnost provozu je řešena dle skutečného určení v technologickém provozu, tak aby splňovala příslušné ČSN EN 1570-1 + A1 a ČSN 1570-2. Plošina je posuzována jako strojní zařízení dle nař. vl. 176/2008 Sb. a je vydáno prohlášení o shodě dle zak. č. 22/97 Sb. U každého technického zařízení je provedena analýza rizik.