Normy dle ČSN

 • ČSN EN 81-20 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro
  dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
 • ČSN EN 81-21+A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro
  dopravu osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
  v existujících budovách
 • ČSN 27 4000 Elektrické výtahy. Názvosloví
 • ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů.
 • ČSN EN 81-3+A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 3: Elektrické
  a hydraulické malé nákladní výtahy
 • ČSN EN 81-28 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu
  osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob
  a osob a nákladů
 • ČSN EN 81-31 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy určené pouze
  pro dopravu nákladů – Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu
 • ČSN EN 81-40 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro
  dopravu osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu
  osob a osob a nákladů
 • ČSN EN 81-41 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro
  dopravu osob a nákladů – Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou
  schopností pohybu
 • ČSN EN 81-43
  Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob
  a nákladů – Část 43: Výtahy pro jeřáby
 • ČSN EN 81-50 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení
  a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových
  komponent
 • ČSN EN 81-58 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58:
  Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří
 • ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní
  úprava výtahů určených k dopravě osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob
  s omezenou schopností pohybu a orientace
 • ČSN EN 81-71+A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy
  výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 71: Výtahy odolné vandalům
 • ČSN EN 81-72 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní
  úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy
 • ČSN EN 81-73 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití
  výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru
 • ČSN EN 81-80 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy –
  Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob
  nebo osob a nákladů
 • ČSN PCEN/TS 81-76 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní
  úprava – Část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace
 • ČSN PCEN/TS 81-83 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující
  výtahy – Část 83: Předpisy pro výšení odolnosti proti vandalismu
 • ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
 • ČSN EN ISO 14120 Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Obecné požadavky pro
  konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů
 • ČSN EN ISO 14798 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Metodika posuzování
  rizik a snižování rizika
 • ČSN 27 4010 Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a chodníků
 • ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny
  výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
 • ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy
  výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Evakuační výtahy
 • ČSN ISO 7465 Osobní a malé nákladní výtahy – Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T
 • ČSN EN 13015+A1 Údržba výtahů a pohyblivých schodů. Pravidla pro návody pro údržbu
  Náhled
 • ČSN ISO 4190-5 Elektrické výtahy – Část 5: Ovládací prvky,druhy signalizace a další
  příslušenství
 • ČSN EN 12015 Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé
  schody a chodníky – Vyzařování
 • ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené
  hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů
 • ČSN ISO 4190-6 Elektrické výtahy. Část 6: Osobní výtahy pro bytové domy- navrhování
  a výběr
 • ČSN ISO 4190-1 Zřizování elektrických výtahů. Část 1: Výtahy třídy I, II, III a IV
 • ČSN ISO 4190-3 Elektrické výtahy. Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V
 • ČSN EN 115-1 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 1:
  Konstrukce a montáž
 • ČSN EN 115-2 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2: Předpisy
  pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
 • ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
 • ČSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
 • ČSN EN 60204-1 ed.2 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1:
  Všeobecné požadavky
 • ČSN EN 60204-32 ed.2 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 32:
  Zvláštní požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů
 • ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné
  požadavky
 • ČSN EN 50214 ed.2 Ploché ohebné kabely s PVC pláštěm
 • ČSN EN 12385-3 Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 3: Informace pro používání
  a údržbu
 • ČSN EN 12385-5 Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy
 • ČSN EN ISO/IEC 17020 Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů
  provádějících inspekci
 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení
 • ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb
 • ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody
 • ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení. Všeobecné zásady pro konstrukci.
  Posouzení rizika a snižování rizika
 • ČSN EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zabránění
  dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami