O nás

Firma NOVA LIFT s.r.o. byla založena v roce 2002

Od počátku své činnosti si klademe za cíl plnění všech přání a požadavků svých zákazníků. Naši prioritou je kvalita provedené práce, která spočívá nejen v technickém vybavení, ale především v lidských zdrojích. V naši firmě pracují odborníci ze všech oblastí výroby, které souvisejí s konstrukcemi výtahů a strojních zařízení. Nedílnou součástí námi poskytovaných služeb je technická a poradenská pomoc při komplikovaných řešeních včetně komplexního servisu dodávaných výrobků.

Firma NOVA LIFT s.r.o., byla dne 30.7. 2004 prověřena a uznána akreditovaným certifikačním orgánem ve shodě s ČSN EN ISO 9001:2000. Certifikát systému managementu jakosti se vztahuje na výrobu, montáž, servis výtahů a zdvihací techniky. Aktuálně firma získala certifikát systému managementu jakosti vztahující se na projektování, výrobu, montáž, servis výtahů a zdvihací techniky.

V roce 2006 jsme zakoupili vlastní výrobně – administrativní budovu pro rozšíření produkce, která je spolufinancována Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu.

Vzhledem k potřebám tuzemského trhu jsme se především zaměřili na rekonstrukce výtahů v panelových domech. Veškeré práce jsou prováděny ke snížení úrovně rizika, která mohou ohrozit uživatele výtahů, servisní pracovníky a další oprávněné osoby stojící v kabině nebo v blízkosti výtahu.

Naši pracovníci obchodního a technického oddělení Vám velice rádi poskytnou potřebné informace o parametrech zařízení, stavební připravenosti a cenách naších výrobků.