Dodávka nového výtahu Ostrava, Jindřichova 2604/12